طرح استفساریه ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (شماره ثبت ۶۲۰) ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود. مقدمه (دلایل توجیهی): نظر به اینکه اخیراً جمعی از عزیزان ایثارگر بازنشسته که عموماً کمتر از ۳۰ سال خدمت […]

طرح استفساریه ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (شماره ثبت ۶۲۰)

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

نظر به اینکه اخیراً جمعی از عزیزان ایثارگر بازنشسته که عموماً کمتر از ۳۰ سال خدمت نموده اند ، حسب ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران متقاضی اعاده به خدمت شده اند ولیکن دستگاههای موضوع ۲ آن قانون با این توجیه که شرط اعاده به خدمت ایثارگران ، قطع همکاری قبل از تاریخ تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یعنی (۰۲/۱۰/۱۳۹۱ ( است، با درخواست نامبردگان مخالفت می نمایند. به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار – جهاد و شهادت و تکریم الگوهای این فرهنگ ماندگار و پاسداری از حق این عزیزان به جهت سهمی که در عزت و امنیت ملی و نظام اسلامی دارند و با عنایت به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در قانون و ابلاغیه سیاست های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۵) خصوصاً بندهای ۷ و ۸ آن ابلاغیه که حل مشکلات معیشتی و اشتغال این عزیزان با حفظ اصول عزتمندی و شئون ایثارگری را ضروری برشمرده است و همچنین با عنایت به ” مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ” که رعایت آن در مصوبات مجلس الزامی و ضروری است طرح استفساریه ذیل تقدیم و مطرح می گردد:

لذا طرح ذیل تقدیم میشود:

جعفر قادری – حسینعلی حاجی دلیگانی – عباس جهانگیرزاده – احمد محرم زاده یخفروزان – سیدکاظم
دلخوش اباتری – جلال محمودزاده – فرهاد بشیری – احمدحسین فلاحی همدان – کیوان مرادیان
کوچکسرائی – علی علیزاده مراغه – سیدعلی یزدی خواه – حسین حق وردی – رسول فرخی میکال –
یعقوب رضازاده – هاجر چنارانی – علی اکبر بسطامی – علی بابائی کارنامی – روح اله عباس پور –
علیرضا زندیان – مجید نصیرائی – محمدصالح جوکار – پرویز اوسطی – حسینعلی شهریاری – ذبیح الله
اعظمی ساردوئی – حسن رزمیان مقدم – غلام رضا شریعتی اندراتی – یحیی ابراهیمی – بهزاد علیزاده
دهلران – بهروز محبی نجم آبادی – محمدحسین فرهنگی – علی اکبر علیزاده برمی – الیاس نادران –
نصراله پژمان فر – علیرضا عباسی – علیرضا سلیمی – اصغر سلیمی – موسی احمدی – سیدجواد حسینی
کیا – جعفر راستی – محمدتقی نقدعلی – غلامحسین کرمی – انور حبیب زاده بوکانی – علی اصغر
عنابستانی – حسین میرزائی – محمدرضا رضائی کوچی – قاسم ساعدی – محمدرضا احمدی – حسن
همتی

عنوان طرح:

طرح استفساریه ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
آیا اعاده به خدمت مذکور در ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۰۲/۱۰/۱۳۹۱) مشمول آن دسته از جانبازان ، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا که بعد از تصویب این قانون قطع همکاری یا بازنشسته و یا به شهادت رسیده‌اند می‌شود؟

پاسخ : بلی