پدر و مادر همدانی، شهید حسین شکرائیان که به عنوان شهید گمنام در دانشگاه صنعتی اصفهان مدفون است، لحظاتی پیش در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و در برنامه زنده تلویزیونی تشرف باحضور قهرمان جهان پس از سال‌ها از فرزند خود باخبر شدند

پدر و مادر همدانی، شهید حسین شکرائیان که به عنوان شهید گمنام در دانشگاه صنعتی اصفهان مدفون است، لحظاتی پیش در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و در برنامه زنده تلویزیونی تشرف باحضور قهرمان جهان پس از سال‌ها از فرزند خود باخبر شدند