شیراز – اعضای شورای شهر شیراز «احسان اصنافی» را از سمت شهرداری این کلانشهر برکنار کردند . به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران، به نقل از خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه با رأی اکثریت اعضای شورای شهر شیراز سید احسان اصنافی از سمت شهردار شیراز برکنار شد. در حال حاضر سعید مصفا به عنوان سرپرست شهرداری معرفی […]

شیراز – اعضای شورای شهر شیراز «احسان اصنافی» را از سمت شهرداری این کلانشهر برکنار کردند

.

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران، به نقل از خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه با رأی اکثریت اعضای شورای شهر شیراز سید احسان اصنافی از سمت شهردار شیراز برکنار شد.

در حال حاضر سعید مصفا به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شده است.