مرحله چهارم کمک مومنانه به مردم زلزله زدهبه همت خادمیاران کانون خدمت رضوی خادمین آل الله اصفهانمرحله چهارم کمک مومنانه به مردم زلزله زده انجام شد.به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، همزمان با هفته بسیج، خادمیاران کانون خدمت رضوی خادمین آل الله اصفهان، مرحله چهارم رزمایش کمک مومنانه را با جمع آوری البسه گرم، کیف، […]

مرحله چهارم کمک مومنانه به مردم زلزله زده
به همت خادمیاران کانون خدمت رضوی خادمین آل الله اصفهان
مرحله چهارم کمک مومنانه به مردم زلزله زده انجام شد.
به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، همزمان با هفته بسیج، خادمیاران کانون خدمت رضوی خادمین آل الله اصفهان، مرحله چهارم رزمایش کمک مومنانه را با جمع آوری البسه گرم، کیف، کاپشن، کفش و…… انجام داده و جهت کمک به زلزله زدگان کوهرنگ واندیکا، این اقلام را به نیرو های جهادی شهید محمدیار خدادادی تحویل دادند.
خبرنگار: الهام خانی