به گزارش پایگاه خبری شهید یاران سعیدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، به همراه معاون تعاون، درمان،وـمسکن، معتمدین معین بنیاد شهید، از خانواده معظم شهیدگرانقدر علی دهقانیان در منزل شهید حضور پیدا کردند واز مادر شهید بزرگوار تجلیل بعمل آوردن

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران سعیدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، به همراه معاون تعاون، درمان،وـمسکن، معتمدین معین بنیاد شهید، از خانواده معظم شهیدگرانقدر علی دهقانیان در منزل شهید حضور پیدا کردند واز مادر شهید بزرگوار تجلیل بعمل آوردن