نکند مکر بنی ساعده تکرار شودکه علی در قفس خانه گرفتار شود به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران مادر شهیدان حقیقی در مصلی نماز جمعه لواساناتبه قسمتی از خاطرات فرزندان شهید خود پرداخت این هشت دقیقه سخنرانی مادر شهید معنای واقعی فرهنگ ایثار و شهادت وایثار اجتماعی قبل و بعد شهادت را برایمان معنا می‌بخشد. مادر […]

نکند مکر بنی ساعده تکرار شود
که علی در قفس خانه گرفتار شود

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران مادر شهیدان حقیقی در مصلی نماز جمعه لواسانات
به قسمتی از خاطرات فرزندان شهید خود پرداخت این هشت دقیقه سخنرانی مادر شهید معنای واقعی فرهنگ ایثار و شهادت وایثار اجتماعی قبل و بعد شهادت را برایمان معنا می‌بخشد.

مادر شهید در پایان از تنهایی مقام معظم رهبری درددل کردند و خطاب به جامعه گلایه کردند که همه چیز را به گردن حضرت آقا نباید انداخت.
             نکند مکر بنی ساعده تکرار شود
که علی در قفس خانه گرفتار شود

ودر جواب به دشمنان اینچنین فرمودند

دشمن اگر ببخشد کاخ سفید خود را یک تار موی رهبر بر آن نمی فروشیم