با سلام و احترام؛با عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی در امور رسانه به پیشنهاد آقای وحید شعبان نژادیان به موجب این حکم به سمت خبرنگار افتخاری پایگاه خبری شهید یاران شهرستان اهواز منصوب می شوید .امید است با اتکا به خداوند متعال و با استفاده از تمام ابزارهای اطلاع رسانی و رسانه ای در […]

با سلام و احترام؛
با عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی در امور رسانه به پیشنهاد آقای وحید شعبان نژادیان به موجب این حکم به سمت خبرنگار افتخاری پایگاه خبری شهید یاران شهرستان اهواز منصوب می شوید .
امید است با اتکا به خداوند متعال و با استفاده از تمام ابزارهای اطلاع رسانی و رسانه ای در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ایثار اجتماعی داشتن جامعه ای آگاه موفق و پیروز باشید.

من ا… التوفیق

مدیر مسئول پایگاه خبری شهید یاران