🎥افکار پلید فتنه جویان خام است جمهوری اسلامی ما جاوید است دشمن ز حیات خویشتن نومید است دهه شکوهمند فجر مبارک باد تهیه‌کننده:ابراهیم باصری گوینده :فاطمه قائمی فر

🎥افکار پلید فتنه جویان خام است

جمهوری اسلامی ما جاوید است

دشمن ز حیات خویشتن نومید است

دهه شکوهمند فجر مبارک باد

تهیه‌کننده:ابراهیم باصری