مدیر کل کمیته امداد استان کردستان توانمند کردن خانواد ه های تحت حمایت را جزو اولویت های برنامه های کمیته امداد عنوان کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان، رضا طوسی اظهار داشت: فعالتیهای کمیته امداد در سه مقوله حمایت، پیشگیری و توانمندسازی پیگیری می شود. وی افزود: کمیته امداد به دستور […]

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان توانمند کردن خانواد ه های تحت حمایت را جزو اولویت های برنامه های کمیته امداد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان، رضا طوسی اظهار داشت: فعالتیهای کمیته امداد در سه مقوله حمایت، پیشگیری و توانمندسازی پیگیری می شود.

وی افزود: کمیته امداد به دستور تاریخی امام خمینی (ره) ۲۲ روز پس از انقلاب با هدف رسیدگی به وضع محرومان و کمک به معیشت آنها تاسیس شد.

طوسی گفت: در دهه های اول تاسیس کمیته امداد، رفع نیازهای معیشتی، فرهنگی، درمانی، مسکن و .. در اولویت بود تا اینکه در سالهای اخیر در کنار این خدمات بحث توانمندسازی خانواده های تحت حمایت در اولویت خدمات این نهاد قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در بحث پیشگیری، کمیته امداد فقط حمایت از سرپرست خانواده را مدنظر قرار نداده بلکه برای کلیه اعضای خانواده در قالب خدمات تحصیلی، درمانی، فرهنگی و  در نهایت اشتغال زایی و کمک به توانمندکردن خانواده ها برنامه دارد.

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان گفت: خانواده های نیازمند در بدو ورود به کمیته امداد نیازسنجی می شوند و بر اساس شرایط آنها نیازشان  تشخیص و خدمت مورد نظر به آنها ارائه می شود.

وی درادامه با اشاره به راه اندازی سامانه امداد هوشمند افزود: از طریق این سامانه دیگر نیازی به مراجعه حضوری مددجو و شخص نیازمند وجود ندارد و از طریق ورود به این سامانه می توانند درخواست های خود را پیگیری کنند.

کویستان عبدالحکیمی/ کردستان