پس از اینکه طرح شفافیت آرا در صحن مجلس رأی نیاورد، از همان روز برخی نمایندگان در پی برگرداندن این طرح به صحن علنی مجلس بودند، در روزهای اخیر درخواست این نمایندگان جدی تر شده و امروز امضا کنندگان برگشت این طرح به صحن علنی مجلس به ۱۱۹ نفر رسید. گفتنی است از بین ۱۸ […]

پس از اینکه طرح شفافیت آرا در صحن مجلس رأی نیاورد، از همان روز برخی نمایندگان در پی برگرداندن این طرح به صحن علنی مجلس بودند، در روزهای اخیر درخواست این نمایندگان جدی تر شده و امروز امضا کنندگان برگشت این طرح به صحن علنی مجلس به ۱۱۹ نفر رسید.

گفتنی است از بین ۱۸ نماینده خوزستان فقط دو نماینده این طرح را تا کنون امضا کرده اند ، نماینده محترم شهرستان بهبهان ،آقاجری،زیدون جناب آقای محمد طلا مظلومی آبزرگه و نماینده محترم شهرستانهای ماهشهر ، بندر امام خمینی ، هندیجان و امیدیه جناب آقای حاج حبیب آقاجری نماینده های خوزستانی هستند که این طرح را به امضا رسانده اند.