لغو اهانت آمیز جلسه با خانواده شهدای هسته ایی اتفاق نادر و بدیعی نیست سالهاست دولت مردان ؛ خاص نهاد متولی امور خانواده شهدا در مواردی به خانواده های شهدا اهانت می کنند که منجر به اعتراض؛تجمع؛ وگاها اقدامات نا هنجار علیه خود یا …خانواده های شهدا و ایثارگران شده است از سالهای گذشته تا […]

لغو اهانت آمیز جلسه با خانواده شهدای هسته ایی اتفاق نادر و بدیعی نیست سالهاست دولت مردان ؛ خاص نهاد متولی امور خانواده شهدا در مواردی به خانواده های شهدا اهانت می کنند که منجر به اعتراض؛تجمع؛ وگاها اقدامات نا هنجار علیه خود یا …خانواده های شهدا و ایثارگران شده است از سالهای گذشته تا کنون علیرغم تلاشها و خدماتی که بنیاد به خانواده ها ارائه می کند متأسفانه از عملکرد بنیاد و مدیران آن رضایت حاصل نشده است وقتی آب از سرچشمه گل آلود است در استانها و شهرستانها چه می گذرد خدا می داند و اینگونه حرکات الگوی نا ثواب از سوی مدیران ارشد نهاد خدمت به خانواده های شهدا محسوب می شود.ریشه بسیاری از این دست اتفاقات در انتصاب افرادی که اعتقادی به شهید و شهادت ندارند یا نقص در اجرای قوانین خاص ایثارگران و یا دربعد کلان و روانی موضوع عدم درک و توجه به مسائل و مشکلات خانواده های شهدا و ایثارگران و یا عدم اجرای مقررات می توان عنوان کرد بعنوان مثال جمعیت زیادی از فرزندان شهدا در کشور وجود دارند که دولت ها در استفاده ظرفیت های علمی و مدیریتی انان کوتاهی کرده یا در روند آن اشکالتراشی شده است امروزه علیرغم گذشت بیش از چهل سال از انقلاب شاهد انباشت نیاز های عاطفی و مادی و معنوی زیادی از خانواده های شهدا هستیم که بنیاد شهید در کسب رضایت و رفع آنها نا توان بوده است بنیاد شهید به دیده طلب کار و یا سربار به خانواده ها می نگردمانند اینکه خانواده های شهدا خود خواسته بر دولت و کشور تحمیل شده اند فرق شهادت و مردن به بیماری در این است شهید برای منافع عمومی و بخاطر دیگران جانفشانی کرده است و این امر فقط در لسان مسئولین وجود دارد و به صورت عملی کمتر قدرشناسی شده است رفتاربنیاد با خانواده ها رفتار عوامفریبانه است از یک طرف خدمات را در بوغ و کرنا می کند و از طرف دیگر خدمات را نوعی تحمیل و بدهی بحساب می آورد اگر اقدامات بنیاد مناسب و مدیران دغه دغه مند در تراز شهید سلیمانی بر بنیاد حاکم می شد دیگر کسی دل رنج دیده فرزند شهید را در دانشگاه بخاطر سهمیه ایی که غالبا نگرفته اند نمی شکست بنیاد خود راخادم عنوان می کند ولی خدماتش بیشتر جنبه منت بخود گرفته است کارکنان بنیادبعضا حس خدمت ندارند و وظیفه خود را در قبال کسی که تنها سرمایه انسانی مفید را از دست داده است و خود درآن نقشی نداشته است به خوبی انجام نمی دهند بنیاد شهید در فرهنگ سازی در میان آحاد جامعه خوب عمل نکرده است تا نگرش مسئولین و مردم به خانواده شهدا متفاوت از آنی باشد که الان هست تکریم و احترام به شهدا و خانواده ها باید در عمل تجلی کند نه در لسان ؛جای بسی تاسف و تاثر دارد چرا رفتار مقام معظم رهبری در مواجه با فرزندان شهید و جانبازان عالیقدر الگو نمی شود و افرادی در مناصبی منصوب می شوند که نه قدر جایگاه را و نه شان آن را نمی دانند با عذر خواهی های تحت فشار هم دردی دوا نمی شود تکریم به خانواده های شهدا نه تنها در قوانین بلکه در رفتار و سیره مسئولین باید تجلی کند گروههای بسیاری از فرزندان شهدا در دستگاههای اداری کشور وجود دارند که مورد هجمه و انزوای مدیران دستگاهها قرار گرفته اند که دردی به درد های آنان افزوده است ما بعنوان فرزندان و خانواده های شهدا انتظار داشتیم در دولت جناب رئیسی از توانمندی های فرزندان شهدا و ایثارگران بیشتر از آنچه هست استفاده می شد با نگاهی به وضعیت اداری و استخدامی خانواده شهدا و نحوه رسیدگی بنیاد به مسائل و مشکلات مانند مسکن ودرمان و اشتغال و …بخوبی عیار ومکیال تکریم از خانواده شهدا عیان می گردد در جائیکه نمک گند بزند دیگر آخر و عاقبت امور مشخص می شود امیدواریم مسئولین محترم بخود بیایند و به بانیان و سرمایه های دفاعی و امنیت کشور خدمتی در خور و شایسته بدهند تا شاهد رنجش و اهانت دوباره نباشیم.
علی قلی زاده فرزند دردمند شهیدمعظم بهرامعلی قلی زاده