راهبرنهاد مردمی رسالت در حاشیه سفر به اصفهان و در دیدار با فرماندار مرکز استان باتبیین اهداف وارکان الگوی تعالی اجتماعی رسالت، تجربه های موفق کانون‌های همیاری اجتماعی که در روستاهای مختلف در سراسر کشور منجر به ایجاد اشتغال خردو خانگی شده بود را به اشتراک گذاشت.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل […]

راهبرنهاد مردمی رسالت در حاشیه سفر به اصفهان و در دیدار با فرماندار مرکز استان باتبیین اهداف وارکان الگوی تعالی اجتماعی رسالت، تجربه های موفق کانون‌های همیاری اجتماعی که در روستاهای مختلف در سراسر کشور منجر به ایجاد اشتغال خردو خانگی شده بود را به اشتراک گذاشت.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از روابط عمومی فرمانداری اصفهان، محمد علی احمدی فرماندار اصفهان با ابراز خرسندی از حضور راهبر نهاد مردمی رسالت در استان گفت:۸۲ روستا در اصفهان با جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت در حوزه اشتغال زایی و توسعه کسب و کار خانگی استفاده کرد.
وی الگوی تعالی اجتماعی  رسالت را بهترین ابزار توسعه کسب و کارهای خرد برشمرد و خواستار بکارگیری این الگو شد.