به همت فرهنگسرای تخصصی رسانه برگزار می شود: وبینار چند و چون اقتصاد رسانه های محلی به همت فرهنگسرای تخصصی رسانه، وبینار چند و چون اقتصاد رسانه های محلی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، این وبینار ساعت ۱۵ روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵و۲۶ آذرماه؛ با عنوان چند وچون اقتصاد رسانه […]

به همت فرهنگسرای تخصصی رسانه برگزار می شود:

وبینار چند و چون اقتصاد رسانه های محلی

به همت فرهنگسرای تخصصی رسانه، وبینار چند و چون اقتصاد رسانه های محلی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، این وبینار ساعت ۱۵ روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵و۲۶ آذرماه؛ با عنوان چند وچون اقتصاد رسانه های محلی، به بررسی این موضوع این موضوع می پردازد که چرخ رسانه های استانی چگونه بایدبچرخد؟
شایان ذکر است، محسن ایلچی مدرس این دوره می‌باشد و برای ورود به این وبینار می توانند به آدرس
https://b2n.ir/isfahan-media
مراجعه نموده و با انتخاب گزینه مهمان نام و نام خانوادگی خود را یادداشت کرده و وارد وبینار شوند.