برگزاری دومین همایش آموزشی، توجیهی خواهران خادمیاردومین همایش آموزشی، توجیهی خواهران خادمیار ویژه اعضای عرصه های: حقوقی، هنری،شعر و ادب،ایثار و شهادت، زائر اولی،وقف و نذر، موقوفات وقرآنی برگزار شد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، این همایش که به دعوت کانون مرکزی خدمت رضوی شهرضا در جهت ارتقای آگاهی و آموزش، با حضور خواهران […]

برگزاری دومین همایش آموزشی، توجیهی خواهران خادمیار
دومین همایش آموزشی، توجیهی خواهران خادمیار ویژه اعضای عرصه های: حقوقی، هنری،شعر و ادب،ایثار و شهادت، زائر اولی،وقف و نذر، موقوفات وقرآنی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، این همایش که به دعوت کانون مرکزی خدمت رضوی شهرضا در جهت ارتقای آگاهی و آموزش، با حضور خواهران خادمیار در عرصه های حقوقی، هنری،شعر و ادب،ایثار و شهادت، زائر اولی،وقف و نذر، موقوفات وقرآنی،در محسنیه ی شهرضا برگزار شد،مسؤل کانون مرکزی خدمت رضوی در خصوص فلسفه خادمیاری، شئون خادمیاری، لزوم و نحوه گسترش فعالیت، ثبت گزارش، شرکت در برنامه های عمومی کانون، شرکت در جشنواره رضوی و… صحبت و توقعات و انتظارات از خادمیاران را تشریح و به ایراد سخنرانی پرداخت.
همچنین در ادامه ی این همایش مسؤل امور خادمیاری کانون مرکزی خادمیاران رضوی شهرضا درباره نحوه ورود به سامانه و ثبت گزارش و انتخاب کشیک و شرکت در آزمون ها و جشنواره رضوی و…. توضیحات آموزشی را ارائه نمود.

  • نویسنده : الهام خانی