در ایام ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا (ع)، موکب های عزاداری بانک دی در نقاط مختلف برپا بود. به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران، به نقل از روابط عمومی بانک دی، کارکنان این بانک با برپایی موکب در شعب مرکزی، رسالت و دیباجی و نیز شعبه بیرجند، پذیرای عزاداران امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان […]

در ایام ماه محرم و عزاداری سیدالشهدا (ع)، موکب های عزاداری بانک دی در نقاط مختلف برپا بود.

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران، به نقل از روابط عمومی بانک دی، کارکنان این بانک با برپایی موکب در شعب مرکزی، رسالت و دیباجی و نیز شعبه بیرجند، پذیرای عزاداران امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان بودند.

علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک نیز در موکب بیرجند حضور یافت و همراه با حاضران به عزاداری پرداخت.