تصویر فوق دی ماه ۱۳۶۵ شلمچه، سه راه «شهادت» همواره برایم جای سوال بوده که:این شهید در آخرین لحظه حیات خود، کاغذ و قلم به دست گرفته بود تا چه چیزی را بنویسد ؟!برای چه کسی می نویسد؟ قصد نوشتن چه چیزی را داشت؟! فهرست اموال و دارایی ها؟! حساب های بانکی؟! نشانی خانه های […]

تصویر فوق دی ماه ۱۳۶۵ شلمچه، سه راه «شهادت» همواره برایم جای سوال بوده که:این شهید در آخرین لحظه حیات خود، کاغذ و قلم به دست گرفته بود تا چه چیزی را بنویسد ؟!
برای چه کسی می نویسد؟ قصد نوشتن چه چیزی را داشت؟! فهرست اموال و دارایی ها؟! حساب های بانکی؟! نشانی خانه های شخصی؟! حقوق های نجومی؟! ▫️گر کسانی که در طول این سالها با اعمال و رفتارهای دنیا طلبانه خود خون شهیدان این سرزمین را پایمال و باعث رنجش دل ولی فقیه، خانواده های معزز شهیدان، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان شدند.
شهدا شرمنده ایم…