دارایی بانک دی، بازدهی مناسبی را برای بانک ارائه کرده است تا جایی که این بانک را به بهترین بانک در حوزه بازدهی دارایی ROA تبدیل کرده است.

مدیرعامل بانک چندی پیش اظهار کرده بود که در سال ۱۳۹۹، بانک دی موفق شد از منظر بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام در جایگاه دوم بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده قرار گیرد.

نکته مهم این است که ایا این توفیق تداوم داشته و در سال جاری تکرار می شود؟

برای بررسی به این وضعیت نیاز به صورت‌های مالی بانکهاست اما زمان قانونی انتشار صورت‌های مالی شش ماهه بانکها هنوز شروع نشده و بانک ها برای انتشار صورتها زمان زیادی دارند، لذا می توان بر اساس گزارش‌های ماهیانه به نتیجه‌های دست یافت.

بر اساس این گزارش، دارایی بانک دی در سال ۹۹ معادل ۵۲۷ هزار ۸۵۸ میلیارد ریال بوده است که بر اساس گزارش مدیرعامل بانک دی حدود ۲۰ درصد بازدهی داشته است و به عنوان دومین بانک خصوصی در این حوزه شناخته شد.

می توان به توجه به گزارش ماهانه منتشر شده نتیجه گرفت که وضعیت بانک چگونه است. با توجه به اینکه تسهیلات و سپرده بانک که از اقلام اصلی ترازنامه بانک ها هستند، حدود ۲۰ درصد افزایش داشته ، می توان پیش بینی کرد که دارایی شرکت حدود ۲۰ درصد رشد داشته باشد .

نکته مهم دیگر اینکه سود خالص بانک دی که در پایان سال ۹۹ حدود ۵۲ هزار میلیارد ریال بوده و از زیان خالص به چنین صعودی دست یافته است و کارشناسان ان رشد را در سال جاری نیز تکرار شدنی می دانند لذا می توان در کل حدس زد که در شش ماهه نخست امسال نیز بازدهی دارایی بانک مانند سال ۱۳۹۹ بوده و در رده اول یا دوم در بین بانک های خصوصی خواهد بود.

بازده دارایی (Return on Asset) چیست؟
ارزش دارایی یا ROA یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل دارایی‌های آن شرکت است. در واقع به دنیال دارایی مولد بوده و مشخص می کند که این دارایی موجود یک بنگاه اقتصادی مولد است یا خیر؟

بر اساس این تعریف دارایی بانک دی دارای کیفیت مولد بالایی بوده و توانسته در دو سال گذشته این دارایی سود با کیفیتی را محقق کرده و بانک را از زیان خالص به سود خالص ۵۲ هزارمیلیارد ریالی برساند.