بازخوانی بخشی از وصیت نامه شهید جلیل رستم پور توسط خبرنگار کودک و نوجوان پایگاه خبری شهید یاران غزاله زارع نوه شهید به بازخوانی بخشی از وصیت نامه شهید جلیل رستم پور پرداخت. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،«غزاله زارع» به عنوان خبرنگار کودک و نوجوان پایگاه خبری شهید یاران، به بازخوانی قسمتی از […]

بازخوانی بخشی از وصیت نامه شهید جلیل رستم پور توسط خبرنگار کودک و نوجوان پایگاه خبری شهید یاران

غزاله زارع نوه شهید به بازخوانی بخشی از وصیت نامه شهید جلیل رستم پور پرداخت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،«غزاله زارع» به عنوان خبرنگار کودک و نوجوان پایگاه خبری شهید یاران، به بازخوانی قسمتی از وصیت نامه شهید«رستم پور » پرداخت .

از کودکان و نوجوانان علاقه مند به شرکت در این طرح دعوت می شود، بخشی از وصیت نامه یکی از شهدا را به انتخاب خود بازخوانی و به شماره واتساپی۰۹۱۳۳۲۰۰۲۵۴در گروه سربازان کوچک شهدایی ارسال نمایند.

شایان ذکر است به افراد شرکت کننده در این طرح هدایای فرهنگی نیز اهدا خواهد شد.