به گزارش پایگاه خبری شهید یاران زهرا شیخی فرزند شهید والا مقام نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در مراسم هفته دفاع مقدس گلستان شهدا اصفهان

گر پدران ما رفتند کاری حسینی کردند
اگر ما مانده ایم مانده ایم کاری زینبی کنیم
من در مسیری که می رسیدم به مراسم ، مردم گلایه هایی داشتند و به حق گلایه داشتند، تذکر هایی که من باب این هست که اگر دولت انقلابی بر سر کار آمده است، اگر مجلس مدعی مجلس انقلابی سر کار است.
امید و انتظار داریم که راه شهدا را ادامه دهید و حواستان باشد که دست از پا خطا نکنید.

امروز در این مراسم می‌گویم که نه فقط به خودم بلکه به تمام مسئولین بزرگوار این نظام و انقلاب که ما باید حواسمان باشد که شهدا زنده اند و حاضر بر اعمال و گفتار و کردار ما هستند
بر این باور هستم و همه ما بر این باور می مانیم که اول از همه باید پاسخگوی خون شهدای عزیزمان باشیم حواسمان باشد به خانواده هایی که شهدایشان رفتند و شب هایی که همسرانشان تا صبح اشک ریختند جواب کودکان خود را چه گویند و کودکانی که هم اکنون بزرگ شده اند ودر این مسیر قدم برمی دارند. زمانی طفلان خردسالی بودند که هیچ وقت نفهمیدن که معنی پدر یعنی چه.
ممکن است که عمو دایی و بقیه اعضای خانواده خواستند تا پدری کنند اما هیچ وقت هیچ کس جای پدر را برای یک فرزند شهید نمی گیرد اما ما فرزندان شهدا باور کردیم که پدران ما هستند و همیشه دست آنها پناه ما بوده است و نگهدار ما و دعاگوی ما بوده‌اند امروز در این مکان عزیز قسم می دهم به خون شهدا که همیشه یاور و یار ما باشند و دعاگوی همه ما باشند که دست از پا خطا نکنیم و اشتباه نکنیم، چرا که باید همه پاسخگویی خون این عزیزان باشیم