دکتر سیدرضامرتضویدر اولین اقدام پس از معارفه رسمی بلافاصله در محله کم برخوردارِ جوی آباد اصفهان و منزل شهید مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی حاضر شد و اولین امضا خود را برای تقدیر از یک خانواده شهید ثبت کرد پس از آن نیز استانداراصفهان در نماز جماعت مسجد بضعه النبی جوی آباد شرکت نمود و از […]

دکتر سیدرضامرتضویدر اولین اقدام پس از معارفه رسمی بلافاصله در محله کم برخوردارِ جوی آباد اصفهان و منزل شهید مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی حاضر شد و اولین امضا خود را برای تقدیر از یک خانواده شهید ثبت کرد

پس از آن نیز استانداراصفهان در نماز جماعت مسجد بضعه النبی جوی آباد شرکت نمود و از نزدیک با مردم گفت و گو کرد