طی حکمی توسط دکتر عبدالرضا ساور رئیس ستاد مرکزی ورزشکاران انقلابی حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی ، برادر انقلابی سید اصغر حسینی نژاد بعنوان مدیر ستاد این ستاد در استان اصفهان منصوب گردید .

طی حکمی توسط دکتر عبدالرضا ساور رئیس ستاد مرکزی ورزشکاران انقلابی حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی ، برادر انقلابی سید اصغر حسینی نژاد بعنوان مدیر ستاد این ستاد در استان اصفهان منصوب گردید .

حسینی نژاد در سوابق خود قهرمان آسیا در بخش دوچرخه سواری ، مربی تیم ملی جوانان دوچرخه سواری ، رئیس هیات کبدی استان اصفهان ، عضو هیات رئیسه فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران و… را دارد