استاندار کردستان خواستار توجه به مسئله پژوهش و مطالعه در خصوص فعالیت ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف اجرایی در سطح این استان شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان، دکتر اسماعیل زارعی کوشا در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان که به موضوع ترویج فرهنگ کتابخوانی اختصاص داشت، مدیران دستگاه‌های اجرایی را […]

استاندار کردستان خواستار توجه به مسئله پژوهش و مطالعه در خصوص فعالیت ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف اجرایی در سطح این استان شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان، دکتر اسماعیل زارعی کوشا در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان که به موضوع ترویج فرهنگ کتابخوانی اختصاص داشت، مدیران دستگاه‌های اجرایی را مورد خطاب قرار داد و گفت: اگر می‌خواهیم در استان تولید و اشتغال آفرینی ایجاد کنیم باید برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی پشت گرم به کارهای مطالعاتی و پژوهشی باشد.

دکتر زارعی کوشا به مدیران توصیه کرد در جهت ایجاد شغل برای جوانان این منطقه و تثبیت اشتغال موجود به کارهای مطالعاتی و پژوهشی اهتمام ویژه داشته باشند.

وی در ادامه به ترویج فرهنگ کتابخوانی با استفاده از تجارب دیگر استانها نیز تاکید کرد و گفت: در بعضی از استان‌ها روش‌های متنوعی برای ایجاد انگیزه در افراد و سوق دادن آنان به امر مطالعه و کتابخوانی به کار گرفته می‌شود و لازم است از این تجربیات نیز در استان استفاده شود.

استاندار کردستان بهترین الگوی کتابخوانی در کشور را رهبر معظم انقلاب نام برد و اظهار کرد: معظم له علیرغم مشغله‌های بسیار فراوان به امر مطالعه و کتابخوانی توجه ویژه دارند.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها باید به نحوی انجام شود که افراد در معرض لذت کتابخوانی قرار بگیرند و ما نیز برای گسترش فرهنگ کتابخوانی از لحاظ اعتباری دستگاه‌های متولی را حمایت خواهیم کرد.

در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان مهمترین راهکارها در راستای ترویج امر کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه در استان مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

کویستان عبدالحکیمی/ کردستان