بسم رب الشهداوالصدیقین استقبال ازپیکرمطهر شهدای گمنام همزمان باعزاداری بانوی دوعالم حضرت فاطمه الزهرا صلی الله علیه واله وبه مناسبت دومین سالگردشهادت سپهبدشهیدحاج قاسم سلیمانی شهرستان مرودشت باعطرشهدا متبرک میشود زمان: ۱۲دی ۱۴۰۰یکشنبه ساعت۲۰ مکان :ورودی تخت جمشیدجنب ساختمان شیشه ای خبرنگار : خانم مومنی

بسم رب الشهداوالصدیقین استقبال ازپیکرمطهر شهدای گمنام همزمان باعزاداری بانوی دوعالم حضرت فاطمه الزهرا صلی الله علیه واله وبه مناسبت دومین سالگردشهادت سپهبدشهیدحاج قاسم سلیمانی شهرستان مرودشت باعطرشهدا متبرک میشود

زمان: ۱۲دی ۱۴۰۰یکشنبه ساعت۲۰ مکان :ورودی تخت جمشیدجنب ساختمان شیشه ای

خبرنگار : خانم مومنی