آیین غباروبی وعطر افشانی

آیین غباروبی وعطر افشانی به همراه

گل افشانی ،خادمیاران گلستان شهدا

🌷مهمانی لاله ها🌷

🌺آیین غبارروبی وعطرافشانی
🌹به همراه گل افشانی با ۸۰۰۰شاخه گل به نشان احترام به آستان منور وملکوتی شهدای هشت سال دفاع مقدس در گلستان شهدا اصفهان
(همزمان با هفته دفاع مقدس)
✅باحضور مسئولین لشگری و استانی وخانواده‌های شهدا وعموم مردم شهید پرور
🔸️زمان:
پنج شنبه یکم مهرماه راس ساعت۱۶:۳۰
🔹️مکان:
گلستان شهدا اصفهان
♦️خادمیاران گلستان شهدای اصفهان