در پی رخ دادن این اتفاق میمون معاونت تشکل نخبگان شاهد و ایثارگر کشور حاج رمضان قاضی زاده پیام تبریکی منتشر کرد. خواهر گرامی سرکار خانم دکتر پروانه سادات خدایی ،یادگار شهید گرانقدر سیدعلی حسین شکرخدایی باکمال مسرت انتصاب شمارابه عنوان سرپرست جدید درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان کوهدشت تبریک و تهنیت عرض نموده وبرای شما […]

در پی رخ دادن این اتفاق میمون معاونت تشکل نخبگان شاهد و ایثارگر کشور حاج رمضان قاضی زاده پیام تبریکی منتشر کرد.

خواهر گرامی سرکار خانم دکتر پروانه سادات خدایی ،یادگار شهید گرانقدر سیدعلی حسین شکرخدایی باکمال مسرت انتصاب شمارابه عنوان سرپرست جدید درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان کوهدشت تبریک و تهنیت عرض نموده وبرای شما آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. باتوکل برخداوند اعلام می دارم در انجام وظایف محوله از پشتیبانی و حمایت خانواده های شهید و ایثار گر استان برخوردار خواهید بود

ضمنا از انتخاب بجا وشایسته معاونت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان تقدیر و تشکر می کنم