آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک دی از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک دی

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن همایش های بین المللی هتل المپیک ،واقع در تهران ، درب غربی استادیوم آزادی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است.