بخش خصوصی برای کشت قراردادی دانه روغنی آفتابگردان در خوزستان فعال شده است. به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران ،مدیر زراعت شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه گفت: این شرکت به عنوان یک مجموعه خصوصی و غیردولتی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کشت قراردادی دانه روغنی آفتابگردان در خوزستان را در سطح یک هزار هکتار انجام داد.کیوان […]

بخش خصوصی برای کشت قراردادی دانه روغنی آفتابگردان در خوزستان فعال شده است.

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران ،مدیر زراعت شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه گفت: این شرکت به عنوان یک مجموعه خصوصی و غیردولتی در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کشت قراردادی دانه روغنی آفتابگردان در خوزستان را در سطح یک هزار هکتار انجام داد.کیوان فرهنگ‌آسا افزود:بذر استاندارد مورد نیاز برای کشت دانه روغنی آفتاب‌گردان بین کشاورزان خوزستانی توزیع شده و متعاقب آن با بازدید کارشناسان از مرحله داشت این محصول، برای بهبود و ارتقای تولیددر واحد سطح، به کشاورزان کمک می‌کنند.

وی گفت:شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه آمادگی دارد سطح زیرکشت قراردادی دانه روغنی آفتابگردان در خوزستان را در راستای کمک به تحقق تولید محصولات اساسی از جمله روغن خوراکی و حمایت از کشاورزان تا ۲ هزار هکتار افزایش دهد.

۴۰ تا ۴۵درصد محصول آفتابگردان در کارخانه‌های روغن‌کشی تبدیل به روغن خوراکی می‌شود و بقیه آن به مصرف دام می‌رسد.

مدیر زراعت شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه در ادامه متوسط برداشت دانه روغنی آفتابگردان در خوزستان را ۱.۵تُن در هکتار بیان کرد و افزود: استان خوزستان به لحاظ شرایط آب و هوایی، قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها، امکان توسعه کشت دانه‌های روغنی از جمله آفتابگردان و کلزا را دارد.فرهنگ آسا افزود: بیشترین میزان کشت دانه روغنی آفتاب گردان در خوزستان در واحد‌های نیشکری استان و در زمین‌های آیشی انجام شده است.

وی آمادگی شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه را برای کشت قراردادی محصول دانه روغنی کلزا در خوزستان اعلام کرد.

بر اساس راهبرد اساسی دولت و وزارت جهادکشاورزی، هیچ بذری در زمین پاشیده نخواهد شد مگر اینکه مشتری و خریداری آن بتواند به صورت کشت قراردادی، محصول کشاورزان را به قیمت تضمینی یا توافقی خریداری کند.

در همین زمینه امسال شرکت غله و خدمات بازرگانی خوزستان برای دومین سال متوالی کشت قراردادی گندم در استان را برای تحقق اهداف بلند وزارت جهادکشاورزی و حمایت از کشاورزان و تولید ملی شروع کرده است.