حزب الله لبنان با صدور پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت آیت الله صافی گلپایگانی، ایشان را عالم و فقیهی توانا توصیف کرد که نقش مهم و مؤثری را از آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی و پس از آن ایفا کردند.

حزب الله لبنان با صدور پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت آیت الله صافی گلپایگانی، ایشان را عالم و فقیهی توانا توصیف کرد که نقش مهم و مؤثری را از آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی و پس از آن ایفا کردند.