مدارس اصفهان دوشنبه ۲۷ آذر دایر است / لغو کلیه اردوهای دانش‌ آموزی درون استانی و فعالیت‌های ورزشی «امیرپور» معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان: تمامی مدارس استان اصفهان فردا روز دوشنبه ۲۷ آذر باز خواهند بود و فعالیت ‌ های آموزشی و پرورشی به قوت خود جریان خواهد […]

«امیرپور» معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان: تمامی مدارس استان اصفهان فردا روز دوشنبه ۲۷ آذر باز خواهند بود و فعالیت ‌ های آموزشی و پرورشی به قوت خود جریان خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، با عنایت به آلودگی هوا ، هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز مدارس ممنوع است؛ همچنین برنامه صبحگاه مدارس نیز در فضای باز برگزار نخواهد شد.

اردوهای درون استانی دانش ‌ آموزی در فضاهای باز نیز در مناطقی که آلودگی هوا وجود دارد، فردا دوشنبه بیست هفتم آذر لغو خواهند شد.