مصاحبه با خواهر شهیدان سید محسن رضازاده و سید محسن رضازاده که یکی در کربلای ایران و دیگری در کربلای عراق و بین الحرمین به شهادت رسیدند. ادامه ویدئو را در پیج خادمیارانhttps://www.instagram.com/khadem_yaran_shohada/tv/CXRmVMZowyM/?utm_medium=copy_link

مصاحبه با خواهر شهیدان سید محسن رضازاده و سید محسن رضازاده که یکی در کربلای ایران و دیگری در کربلای عراق و بین الحرمین به شهادت رسیدند.

ادامه ویدئو را در پیج خادمیاران
https://www.instagram.com/khadem_yaran_shohada/tv/CXRmVMZowyM/?utm_medium=copy_link