حوزه دامپروری به عنوان یکی از اصلی ترین محل های درآمدزایی و اشتغال هموطنان استان سیستان و بلوچستان، در سال های اخیر به واسطه سیل و خشکسالی های پی در پی، با آسیب های جدی مواجه بوده است. تلف شدن احشام روستائیان استان از جمله مصادیق مشهود این آسیب ها به شمار می رود. به […]

حوزه دامپروری به عنوان یکی از اصلی ترین محل های درآمدزایی و اشتغال هموطنان استان سیستان و بلوچستان، در سال های اخیر به واسطه سیل و خشکسالی های پی در پی، با آسیب های جدی مواجه بوده است. تلف شدن احشام روستائیان استان از جمله مصادیق مشهود این آسیب ها به شمار می رود.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، کارکنان نوع دوست و مهرورز بانک رفاه با درک نقش تعیین کننده حوزه دامپروری در اقتصاد و اشتغال استان سیستان و بلوچستان در اقدامی ارزشمند نسبت به تهیه و اهدای احشام مولد جهت تعدادی از خانوارهای آسیب دیده از سیل و خشکسالی های اخیر استان، اقدام کردند.
بر اساس این گزارش، این اقدام کارکنان بانک رفاه کارگران با هدف مشارکت در برنامه های محرومیت زدایی از استان سیستان و بلوچستان و در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام گرفت.

این گزارش می افزاید، مشارکت مالی و کارکنان بانک رفاه کارگران در محرومیت زدایی از استان سیستان و بلوچستان، با همکاری سپاه پاسداران حوزه چابهار اجرایی شد.