به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها وظایف و تکالیفی را برعهده دارند، خاطرنشان کرد: مقررات قانونی در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی پیش بینی شده است و آیین نامه های داخلی در این خصوص وجود […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها وظایف و تکالیفی را برعهده دارند، خاطرنشان کرد: مقررات قانونی در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی پیش بینی شده است و آیین نامه های داخلی در این خصوص وجود دارد.
فرماندار اصفهان عنوان کرد: علت عدم حضور آقای صادقیان در جلسات علنی شورا، از رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان سئوال گردید تا طبق بند ۱ ماده ۹۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شوراها، علت غیبت و تأخیر ایشان مورد بررسی قرار گیرد که پاسخ دادند ایشان ۱ ماه مرخصی گرفته اند که این امر منع قانونی ندارد.
احمدی با بیان اینکه انشاء ا… بررسی جامعتری در خصوص ایشان و مسئولیتی که در تهران برعهده گرفته اند، انجام و نتیجه آن به اطلاع شهروندان خواهد رسید، افزود: فرمانداری و کمیته انطباق بی توجه به حاشیه های مطرح شده در فضای مجازی، صرفا به دنبال رعایت مر قانون است و در صورت مشاهده اشکالات احتمالی، تذکرات لازم داده خواهد شد.
وی پیرامون تصدی همزمان آقای صادقیان در وزارت بهداشت و همچنین شورای اسلامی شهر اصفهان نیز گفت: درخواست کرده ایم که حکم صادر شده برای ایشان برای فرمانداری نیز ارسال شود تا طبق مواد قانون بررسی های لازم انجام و در کمیته انطباق شهرستان تصمیم گیری شود.
فرماندار اصفهان با تأکید بر اهمیت ساماندهی متکدیان و پیشگیری از تکدیگری در اصفهان اظهار داشت: قانون وظایفی را برای دستگاه های مختلف تعریف کرده و بازدیدهای میدانی و هماهنگی های بین بخشی انجام شده و حرکت هماهنگی نیز آغاز گردیده است که انشاء ا… در آینده شاهد کاهش تکدیگری در اصفهان باشیم.
احمدی با تأکید بر اینکه به متکدیان و کارتن خواب ها باید توجه ویژه شود، افزود: جلسه ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان به طور مرتب در فرمانداری برگزار و هماهنگی های اجرایی لازم بین دستگاه های متولی امر برای ساماندهی و رسیدگی به این افراد انجام می گردد.
وی اذعان داشت: قانون جامع و نهاد هماهنگ کننده برای اجرای قانون برای بسیاری از پدیده های اجتماعی وجود دارد که باجدیت به دنبال اجرای قوانین مربوطه هستیم.
خبرنگار: الهام خانی