فرماندار اصفهان در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان، با تأکید بر اهمیت توجه ویژه به مقوله مشاغل خانگی، اظهار داشت: دستگاه های ذی مدخل باید در حوزه مشاغل خانگی نقش آفرینی کنند.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی یکی از راه های مؤثر در حوزه اشتغال و تولید، توجه به مشاغل […]

فرماندار اصفهان در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان، با تأکید بر اهمیت توجه ویژه به مقوله مشاغل خانگی، اظهار داشت: دستگاه های ذی مدخل باید در حوزه مشاغل خانگی نقش آفرینی کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی یکی از راه های مؤثر در حوزه اشتغال و تولید، توجه به مشاغل خانگی بوده که از اهمیت بسیاری برخوردار است.
احمدی تأکید کرد: ما باید با کار و تلاش مضاعف و با همکاری مردم، یکی از روستاهای شهرستان را به عنوان روستای شاخص و نمونه در حوزه مشاغل خانگی، تولید بالا و مصرف کم، تبدیل کنیم.
وی تصریح کرد: ما می توانیم با مشارکت مردمی در حوزه اشتغال اقدامات مؤثری انجام دهیم و شرایط کنونی را بالاخص در روستاهای شرق اصفهان که دستخوش خشکسالی شده اند، تغییر دهیم و درآمد پایداری را در این مناطق ایجاد کنیم که این مهم مستلزم ظرفیت های خوب موجود است.
فرماندار اصفهان افزود: موضوع ایجاد مشاغل خانگی در اصفهان و روستاهای شهرستان باید دغدغه دستگاه های ذی مدخل در حوزه اشتغال باشد.
احمدی خاطرنشان کرد: دستگاه های ذی مدخل در جلسه آتی کارگروه، گزارشی از ظرفیت هایی که می توانند به کار بگیرند و یا هم افزایی که می توانند داشته باشند را ارائه نمایند.
وی تأکید کرد: سرمایه گذاری مقدمه اشتغال است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.