هوای اصفهان در مرز ناسالم شدن برای همه گروه‌های جامعه هوای کلانشهر اصفهان با میانگین شاخص ۱۴۶ AQI در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز با میانگین ۱۴۶ […]

هوای اصفهان در مرز ناسالم شدن برای همه گروه‌های جامعه

هوای کلانشهر اصفهان با میانگین شاخص ۱۴۶ AQI در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز با میانگین ۱۴۶ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا براساس داده‌ها در ایستگاه پروین با ۱۳۲، زینبیه ۱۴۵، رهنان ۱۴۴، کاوه ۱۴۱، میرزاطاهر ۱۳۱، ولدان ۱۴۳ ، فرشادی ۱۴۸ و ۲۵ آبان با ۱۲۹ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

درحالیکه شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌هایاحمدآیاد با ۱۵۷، پارک زمزم با ۱۵۷، دانشگاه صنعتی با ۱۵۳، فیض ۱۵۱، کردآباد ۱۵۲، و میدان انقلاب با ۱۵۲ AQI ناسالم برای همه گروه‌های جامعه است.

اما شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای رودکی، استانداری و خرازی قطع است.