سهم ناچیزفرزندان شهدا را از پست های مدیریتی کشور

فرزندان شهدا بعنوان بازماندگان و یادگاران شهدا دارای پتانسیل و توانمندی های مدیریتی متعددی هستند که متاسفانه به اندازه کافی وبه نسبت جمعیت و تناسب آماری همواره از سوی دولت ها و مورد غفلت و یا بی مهری واقع شده اند حیات و توفیقات عدیده نظام جمهوری اسلامی و اقتدار بدست آماده کشور مدیون شهدا و خانواده های صبورخصوصا فرزندان شهدا می باشد که کمبودها و نقایص مادی و معنوی فقدان پدران خود را به جهت حفظ آرمان شهدا تحمل کرده اند لیکن در این میان و علیرغم برخورداری از توانمندی های متعدد ودر شرایط یکسان همواره نظام مدیریتی کشور آنان را نادیده گرفته و مورد کم لطفی قرار داده است بجز تعداد معدودی سایر فرزندان شهدا در عرصه های عالی و میانی و پایه؛ مدیریت های دولتی و غیر دولتی را بدست نیاورده اند و همین امر موجبات دلخوری و گلایه این عزیزان را که به حق یر گردن همگان حق مسلم دارند فراهم کرده است به راحتی و با آماری که میتوان از دستگاههای اداری کشور احصا کرد وضعیت سازمانی فرزندان شهدا آنهم بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی بررسی کرد در دولت گذشته سهم ۳۰ درصدی از مدیریت کشور را به بانوان مصوب نموده و یکی از معاونین رئیس جمهور به جد تا حصول نتیجه پیگیر موضوع بود لیکن تا کنون چنین نگرشی در میان دولتمردان به فرزندان شهدا وجود نداشته و حتی به قصد تخریب عامدانه آنان را نادیده گرفته اند؛ از آنجا که نارضایتی فرزندان شهدا حکایت از قدر نشناسی بعضی مسئولین کشور از گذشته تا کنون می باشد لیکن نوعی بی عدالتی و کم لطفی به این عزیزان نیز محسوب می شود شایسته است ابتدا ریاست محترم بنیاد شهید و ایثار گران رسالت این مهم را بدوش کشیده و در همین ابتدای امر تعدادی از معاونت ها و مدیران مجموعه های بنیاد رابه فرزندان شهدا سپرده و پیگیر انتصاب فرزندان شاهد در دستگاههای اجرایی نیز باشد همچنین با توجه به اینکه فرزندان شهدا در تمام استانها و شهرستانها برای موفقیت دولت مردمی جناب رئیسی که نقطه امید و اتکا آنان محسوب می شود ستاد انتخابات تشکیل و برای ایشان فعالیت می نمودندنیز در دولت سهم فرزندان شهدا را از عرصه های مدیریتی کلان اعم از وزرا ؛استانداران؛معاونت وزرا،هیات مدیره ها؛مدیریت های میانی فرمانداران و….با مصوبات موردنیازمحقق ساخته و رضایت این عزیزان را جلب نماید درحال حاضر فرزندان شهدا سهم ناچیزی از فضای حاکمیتی و مدیریتی را در کشور در اختیار دارند و این برازنده نظام اسلامی در قدرشناسی از فرهنگ ایثار و شهادت و گفتمان دفاعی کشور نیست.
علی قلی زاده فرزند شهید