🔺برخی رسانه های ضد انقلاب باهدایت دست های پشت پرده با انتشار خبری کذب قصد تخریب فرزند شهید لواسانی را داشتند که به تازگی به عنوان سرپرست منطقه آزاد کیش معرفی شده است. 🔺این رسانه ها که حضور جوانان مومن و انقلابی را در جایگاه های بالای مدیریتی نمی توانند تحمل کنند، خبر کذب “بازداشت […]

🔺برخی رسانه های ضد انقلاب باهدایت دست های پشت پرده با انتشار خبری کذب قصد تخریب فرزند شهید لواسانی را داشتند که به تازگی به عنوان سرپرست منطقه آزاد کیش معرفی شده است.

🔺این رسانه ها که حضور جوانان مومن و انقلابی را در جایگاه های بالای مدیریتی نمی توانند تحمل کنند، خبر کذب “بازداشت سرپرست منطقه آزاد کیش به دلیل واردات ۲۰۰ دستگاه خودرو BMW” را منتشر کردند.

🔺در حالی این خبر کذب منتشر می شود که دکتر لواسانی از سابقه مدیریتی شفاف برخوردار بوده و به پاکدستی و مدیریت جهادی شناخته می شود.

🔺دکتر محمد رضا لواسانی در واکنش به این خبر طی مصاحبه ای اظهار داشت: هدف از انتشار این اخبار رزمنده ای مثل من نیست. هدف ناامید کردن مردم از دولتی است که با قصد تحقق آرمان های بلند انقلاب وارد میدان شده است.

🔺گفتنی است عده ای از انتصاب این فرزند شهید به سرپرستی منطقه آزاد کیش آزرده خاطر شده و منافع خود را در خطر می بینند، لذا باید با دقت بررسی کرد که انتشار اینگونه اخبار چگونه و با چه هدفی در رسانه های ضد انقلاب منتشر شده است. اخبار مرتبط با اقدام این رسانه ها به زودی افشا می شود.