به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران در سال ۱۳۲۴، گروه فدائیان اسلام با صدور اعلامیه ای و با شعار الاسلام “یعلو ولا یعلی علیه”، موجودیت خود را اعلام کرد. این گروه در سال ۱۳۲۹، کتابی با عنوان راهنمای حقایق را منتشر کرد که اولین طرح نامه حکومت اسلامی و به مثابه اساسنامه حکومت آینده […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران در سال ۱۳۲۴، گروه فدائیان اسلام با صدور اعلامیه ای و با شعار الاسلام “یعلو ولا یعلی علیه”، موجودیت خود را اعلام کرد. این گروه در سال ۱۳۲۹، کتابی با عنوان راهنمای حقایق را منتشر کرد که اولین طرح نامه حکومت اسلامی و به مثابه اساسنامه حکومت آینده اسلامی شان شمرده می شد.

مقام معظم رهبری در این باره می افزاید: ایده تشکیل حکومت اسلامی در ایران را اولین بار از نواب صفوی شنیدم و مرحوم نواب بارها در میان یاران و همراهانش می گفت: در حکومتی که اسلامی باشد من فخر می کنم که رفتگر خیابانش باشم.

شهادت ۲۷ دیماه ۱۳۳۴
تیرباران بدست رژیم پهلوی

خبرنگار؛صغرامومنی