مشترکان شهری برای استمرار ارتباط تلفن ثابت خود باید ماهانه مبلغ ثابتی را پرداخت کنند.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، مدیر مخابرات نطقه اصفهان گفت: برای نگهداری خط، پرداختی مشترکان تلفن‌های ثابت در اصفهان ماهانه ۱۵ هزار تومان و در دیگر شهر‌های استان اصفهان ۱۰ هزار تومان در پرداختی‌های مشترکان از اول شهریور امسال […]

مشترکان شهری برای استمرار ارتباط تلفن ثابت خود باید ماهانه مبلغ ثابتی را پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، مدیر مخابرات نطقه اصفهان گفت: برای نگهداری خط، پرداختی مشترکان تلفن‌های ثابت در اصفهان ماهانه ۱۵ هزار تومان و در دیگر شهر‌های استان اصفهان ۱۰ هزار تومان در پرداختی‌های مشترکان از اول شهریور امسال اعمال شده است.

اسماعیل قربانی افزود: حداقل هزینه تمام شده نگهداری خط تلفن ثابت در استان اصفهان به طور میانگین ماهانه ۳۰ هزارتومان است که در حال حاضر با تجمیع سایرهزینه‌های پرداختی از سمت مشترک حدود ۷۰ درصد آن تأمین می‌شود و برای نگهداری خطوط تلفن ثابت روستا فعلا هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

وی با اشاره به ضریب نفوذ ۴۶٫۳ درصدی تلفن ثابت (تعداد خط تلفن ثابت دایر به ازای ۱۰۰ نفر جمعیت) در استان اصفهان گفت: هم اکنون تقریبا به ازای هر دو نفر جمعیت، یک خط تلفن ثابت دائراست.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان افزود: از ۹۳۱ روستای بیش از ۲۰ خانوار استان اصفهان، ۹۲۰ روستا خط تلفن ثابت دارند و بیشتر آن‌ها تحت پوشش تلفن همراه هستند.

گفتنی است، با این آمار و ارقام، درآمد قابل توجهی نصیب شرکت مخابرات می شود؛ و سوال اصلی که به ذهن متبادر می شود این است: « مجوز دریافت هزینه های جدید و میزان آن توسط کدام مرجع قانونی صادر شده است؟