حضور پرشور مردم غیرتمند دارالشهدای تهران در کنار علما و مسیولین در مراسم استقبال و تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا (علی) بیاتاینجا میدان ابوذر، دارالشهدای تهران

حضور پرشور مردم غیرتمند دارالشهدای تهران در کنار علما و مسیولین در مراسم استقبال و تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم محمد رضا (علی) بیات
اینجا میدان ابوذر، دارالشهدای تهران