به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، پیکر شهید یزدان قجری، راننده لوکوموتیو قطار باری راه‌آهن مبارکه در همایش اقتدار بسیج تشییع شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، پیکر شهید یزدان قجری، راننده لوکوموتیو قطار باری راه‌آهن مبارکه در همایش اقتدار بسیج تشییع شد.