به گزارش پایگاه خبری شهید یاران ، دو تن از نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ٢١ دی‌ماه ١۴٠٠) مجلس در تذکر هایی به رئیس جمهور، خواستار اجرای دقیق قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به خصوص نیروهای شرکتی در تمامی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها شدند. محمدطلا مظلومی آبرزگه، نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در نطق میان […]

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران ، دو تن از نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ٢١ دی‌ماه ١۴٠٠) مجلس در تذکر هایی به رئیس جمهور، خواستار اجرای دقیق قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به خصوص نیروهای شرکتی در تمامی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها شدند.

محمدطلا مظلومی آبرزگه، نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در نطق میان دستور خود، گفت: مصوبه مجلس انقلابی برای تبدیل وضعیت ایثارگران در پستوی وزارتخانه ها و سازمان امور اداری و استخدامی معطل مانده است.

همچنین رحمت اله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد در نشست علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی با اشاره به وعده رئیس جمهور در خصوص حذف شرکت های پیمانکار، گفت: تبدیل وضعیت مشمولین قانون ایثارگران و تمام نیروهای شرکتی به پیمانی و رسمی باید انجام شود تا دولت انقلابی گام مثبتی را در اصلاح وضعیت کارمندان بردارد، متاسفانه تورم ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و حقوق_کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش داشته است