پایگاه خبری شهید یاران با موسسه زبان‌های خارجی آرمانی تفاهمنامه امضا کرد

پایگاه خبری شهید یاران استان اصفهان به منظور تقویت بنیه علمی دانش آموزان و داوطلبان شاهد و ایثارگر و با رویکرد فراگیری امکانات آموزشی در سطح کشور با موسسه زبان‌های خارجی آرمانی تفاهمنامه منعقد کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران استان اصفهان، در این تفاهم‌نامه که به امضای پایگاه خبری و موسسه زبان‌های خارجی آرمانی رسیده تخفیفاتی در زمینه آموزش‌های غیرحضوری، حضوری و خدمات پشتیبانی پایه‌های مختلف در نظر گرفته شده است.

مشمولین این تفاهم‌نامه «طرح ویژه شاهد»،
شامل جانبازان، آزادگان، همسران، فرزندان جانبازان، همسران شهدا و آزادگان، منسوبین به شاهد و ایثارگر شامل خواهر و برادر شهدا، ، نوادگان شهدا و فرزندان آن‌ها، فرزندان کارکنان طرح شاهد و پرسنل شاغل و بازنشسته بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد هستند.

میزان تخفیفات برای طرح ویژه شاهد ۳۰ درصد، ایثارگران ۲۵ درصد، منسوبین شاهد و ایثارگر ۲۰ درصد، فرزندان و کارکنان طرح شاهد و پرسنل شاغل و بنیاد و خانواده آنان ۲۰ درصد و دانش آموزان غیر شاهد شاغل به تحصیل در مدارس شاهد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

خدمات گیرندگان ‌ با ارائه کارت ایثارگری و پرسنلی بنیاد شهید می‌توانند از طرح ویژه شاهد به آدرس: پل وحید، بلوار وحید، نبش کوچه ۴ و با شماره تلفن ۰۳۱۳۷۷۷۶۳۰۵
۰۹۱۳۱۳۹۳۹۲۶
تماس حاصل نمایند.