بزرگ‌ترین غایب مراسم تنفیذ امروز ‎حاج قاسم عزیز بود

گرچه شهدا حاضرند و نظاره‌گر ما هستند اما گوشه گوشه حسینیه امام خمینی(ره) جای خالی حاج قاسم احساس می‌شد …
لعنت خدا بر آنان که تو را از ما گرفتند.