انالله واناالیه راجعونبا نهایت تأسف وتاثر فروان در گذشتحجت السلام والمسلمین نورالدین حیدری پدر بزگوار دوشهید ونماینده اسبق امام درسپاه کردستان تسلیت عرض می نماییم خبر نگار:اسماعیل باتمانی

انالله واناالیه راجعون
با نهایت تأسف وتاثر فروان در گذشت
حجت السلام والمسلمین نورالدین حیدری پدر بزگوار دوشهید ونماینده اسبق امام درسپاه کردستان تسلیت عرض می نماییم

خبر نگار:اسماعیل باتمانی