به گفته ی مادر شهید بهنام عاشق آتش نشانی بود…اما تفریحش زیارت شهدا و گلزار شهدا،هر فرصتی که پیدا میکرد راهی گلزار شهدا میشد.آرزو داشت در قطعه شهدا دفن شود و آرام گیرد..آرامشی به وسعت بی کران ها..صدای آژیر آتش نشانی آرامش شهر را برهم زد…بهنام تازه داماد…آماده انجام ماموریت به سمت پلاسکو…. بهنام دوست […]

به گفته ی مادر شهید بهنام عاشق آتش نشانی بود…اما تفریحش زیارت شهدا و گلزار شهدا،هر فرصتی که پیدا میکرد راهی گلزار شهدا میشد.آرزو داشت در قطعه شهدا دفن شود و آرام گیرد..
آرامشی به وسعت بی کران ها..
صدای آژیر آتش نشانی آرامش شهر را برهم زد…بهنام تازه داماد…آماده انجام ماموریت به سمت پلاسکو….

بهنام دوست داشت مدافع حرم باشد‌‌‌…ومیگفت ما مدیون خانواده شهداییم و بر دستان پدر و مادران شهدا بوسه میزنیم….

آری آن روز ورق برگشت….ما مدیون خانواده تازه داماد شهید شدیم و باید بر دستان پدر و مادر ش بوسه زنیم…

با احترام تقدیم به شهیدان آتش نشان…شهیدان عاشق نشان…شهید بهنام میرزاخانی