آیین استقبال از پیکر ۹ تن از شهدا دوران دفاع مقدس در فرودگاه شهید دستغیب شیراز با حضور پرشکوه مردم شهرستان شیراز و جمعی از مسئولین نظامی و انتظامی استان فارس برگزار شد.

آیین استقبال از پیکر ۹ تن از شهدا دوران دفاع مقدس در فرودگاه شهید دستغیب شیراز با حضور پرشکوه مردم شهرستان شیراز و جمعی از مسئولین نظامی و انتظامی استان فارس برگزار شد.