بایگانی‌های وزیر فرهنگ - پایگاه خبری شهید یاران
در دیدار وزیر فرهنگ با رئیس موسسه فرهنگی اکو تاکید شد: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

در دیدار وزیر فرهنگ با رئیس موسسه فرهنگی اکو تاکید شد:

توسعه همکاری سازنده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موسسه اکو محمدمهدی اسماعیلی گفت: آنچه موجب پیوند کشورهای عضو موسسه فرهنگی «اکو» می شود، عناصری چون تاریخ، تمدن و زبان است و از این منظر ظرفیت فرهنگی فوق العاده ای پیش روی «اکو» قرار دارد. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از مرکز […]