امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو خواندده بدنام و لاابالی که تا کنون بارها اقدامات وسیعی در گسترش فساد و فحشا و فراخوان برای حضور نوجوانان زیر ۱۸ سال داشته است و طیف وسیعی از پرونده‌ها را با عناوین مختلف دارد که می‌تواند مجازات آن اعدام باشد. از قوه قضائیه به دلیل اقداماتی همچون خشونت علیه […]

امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو خواندده بدنام و لاابالی که تا کنون بارها اقدامات وسیعی در گسترش فساد و فحشا و فراخوان برای حضور نوجوانان زیر ۱۸ سال داشته است و طیف وسیعی از پرونده‌ها را با عناوین مختلف دارد که می‌تواند مجازات آن اعدام باشد.

از قوه قضائیه به دلیل اقداماتی همچون خشونت علیه دختران در فضای مجازی و هزاران مورد اخلاقی دیگرخواننده بدنام امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو که مصداق روشن مفسد فی الارض است درخواست مجازات حداکثری اعدام داریم.

برای شرکت در این کاراز اینجا کلیک کنید.