وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی‌به محمد سالم ولد مرزوق وزیر امور خارجه جمهوری ‏اسلامی موریتانی فرا رسیدن روز ملی جمهوری موریتانی را به وی، دولت و مردم این کشورتبریک گفت.‏ به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی‌به محمد سالم ولد مرزوق وزیر امور […]

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی‌به محمد سالم ولد مرزوق وزیر امور خارجه جمهوری ‏اسلامی موریتانی فرا رسیدن روز ملی جمهوری موریتانی را به وی، دولت و مردم این کشورتبریک گفت.‏

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی‌به محمد سالم ولد مرزوق وزیر امور خارجه جمهوری ‏اسلامی موریتانی فرا رسیدن روز ملی جمهوری موریتانی را به وی، دولت و مردم این کشورتبریک گفت.‏
دکتر امیرعبداللهیان در این پیام اظهار داشت: ” رجاء واثق دارم با عنایت به اراده مقامات دو کشور در توسعه ‏و تحکیم روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی موریتانی و در سایه مساعی مشترک، شاهد ‏گسترش بیش از پیش روابط دوستانه در همه زمینه‌ها باشیم.”‏