🔺️وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی: 🔹زبان فارسی از مظاهر افتخار و هویت ملی کشور است و توجه به آن ضروری است 🔹در دوره جدید فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به زبان و ادب فارسی از اولویت های کاری است. 🔹به بخش طرح و برنامه وزارتخانه ماموریت […]

🔺️وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی:

🔹زبان فارسی از مظاهر افتخار و هویت ملی کشور است و توجه به آن ضروری است

🔹در دوره جدید فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به زبان و ادب فارسی از اولویت های کاری است.

🔹به بخش طرح و برنامه وزارتخانه ماموریت داده ام سامانه ای راه اندازی کنند تا از طریق آن اخطاردهی در زمینه تخلف عدم استفاده از زبان و خط فارسی صورت بگیرد.

🔹در حوزه حفظ و پاسداشت زبان و ادب فارسی باید تعصب و غیرت ایجاد کنیم و این امر در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود و همه باید با تعصب و غیرت نسبت به زبان و ادب فارسی سخن بگویند.

🔹با توجه به تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری بر حفظ و صیانت از زبان فارسی و همچنین به اهتمام رئیس جمهور بر این موضوع، بیش از پیش در این زمینه اهتمام خواهیم داشت و بنا داریم دبیرخانه ای قوی تر در این حوزه راه اندازی کنیم تا در دوره جدید فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد تغییرات محسوسی در حوزه پاسداشت زبان و ادب فارسی باشیم.